Abdullah Gül: İslam'a en büyük zararı verdiler

Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin üzerinden tam bir yıl geçen Taliban’ın 1 yıllık iktidarının bilançosunu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sebestiyet'ten Yunus Emre Erdölen'e değerlendirdi.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

ABD’nin Afganistan topraklarından çekilip Taliban’ın fiilen yönetime başlamasının ardından geçen bir senelik süre zarfında, ülkede büyük çaplı terör eylemlerinin yaşanmaması ve bu bağlamda kanın durması memnuniyet vericidir. Her ne kadar küçük ölçekli çatışmalar yaşansa da bunlar kitlesel boyutlara ulaşmamıştır ve ülke genelinde bir istikrardan bahsetmek mümkün. Diğer yandan, bir yıllık sürede Taliban, maalesef, temel hak ve özgürlükleri dikkate alan bir yönetimi Afganistan’da yürürlüğe koyamamış ve komşuları ile ilişkilerini sağlam bir zemine oturtamamıştır. Böyle bir davranışla, uluslararası yardımlardan faydalanma fırsatını da kaçırmıştır.

'KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM ENGELİ HUZURSUZLUK YARATIYOR'
Bunun en büyük sebeplerinden biri, Taliban yönetiminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik uyguladığı ayrımcı tutumdur. Kız çocuklarının eğitimine yönelik çıkardığı engeller Afgan toplumu içerisinde huzursuzluk yaratmaktadır ve sürdürülemez bir hal almıştır. Bununla birlikte, bu tutum, Afgan halkına yardım etmek isteyen ülkelerin elini kolunu da bağlamaktadır. Üstelik Taliban yönetimi, birtakım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek böyle bir uygulama içerisinde bulunmakla İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir.

Nitekim, kadın-erkek herkesin eğitim görmesi, bilakis İslam’ın açıkça teşvik ettiği bir öğretidir. Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte, Afganistan’da temel insan haklarına riayet edilmesi, kız çocuklarına eğitim imkânı sunulması ve kadınların iş ve sosyal hayata katılımının engellenmemesi Taliban yönetiminin başarması gereken en öncelikli konulardır.”
 
Üst Alt